Hjortejakt i Romsdalen 2020 - Pakke med 2 dyr på jaktfelt Stavem Øst.

Periode: 1.september – 23. desember. | Antall våpen: maks 8.

Totalt areal: ca. 5 000 daa.  |  Kvote 2020: 2 dyr. 1 voksen bukk, 1 spissbukk.


Budfrist 25.05.2020 |  Utropspris: kr 30 000,-


Minstebeløp ved budøkning: kr. 2000,-. 

 

NB: Vermedalen Jakt & Fiske forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkomne bud vil bli behandlet fortløpende etter budfrist - med beskjed til “budvinner” innen kort tid.Ved budfristens utløp, og etter kl 20.00:

Dersom et bud er mottatt i løpet av de siste 5 minuttene før budfristens utløp, forlenges budfristen automatisk med 5 minutter.Som 1.gangs budgiver må du opprette konto. Din brukerprofil er unik og kan også benyttes ved bud på andre objekter.  

Se "Opprett konto" nede til venstre.

 

Informasjon om auksjonen
Budrunden er avsluttet. Nåværende vinnerbud:
Budet ble registrert mandag 01. januar 0001 00:00
Minste bud: 132.34