Horndalen i Rendalen

Periode: 10.september - 31.oktober. | Antall våpen: maks 5.

Totalt areal: 35 000 daa.  |  Jaktbart areal: 35 000 daa

Minstebeløp ved budøkning: kr. 2000,-. 

 

Det forutsettes at interesserte som legger inn bud på dette jaktfeltet også gjennomfører produksjonstelling i første halvdel av august. Dette arbeidet er dugnadsbasert. Budgivere som sier seg villig til å taksere, rangeres foran.

 

NB: Grunneier forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkomne bud vil bli behandlet fortløpende etter budfrist - med beskjed til “budvinner” innen kort tid.


Ved budfristens utløp, og etter kl 20.00:

Dersom et bud er mottatt i løpet av de siste 5 minuttene før budfristens utløp, forlenges budfristen automatisk med 5 minutter.


Som 1.gangs budgiver må du opprette konto. Din brukerprofil er unik og kan også benyttes ved bud på andre objekter.  

Se "Opprett konto" nede til venstre.

Budrunden er avsluttet. Nåværende vinnerbud:
Budet ble registrert torsdag 11. april 2019 20:14